mandag den 21. september 2009

Odense Kommune får ny jobportal

Odense Kommune har netop lanceret ny jobportal for at forbedre tiltrækningen af arbejdskraft til kommune. Vi har ageret designbureau og foretaget det digitale design. Jobportalen er en del af et samlet employer branding-projekt initieret af kommunen. Formålet er at bekræfte nogle af de gode myter om kommunalt arbejde, og aflive de forkerte. Hertil er vores gode ven, Aakjærs, blevet hidkaldt til at agere primusmotor på det samlede projekt.

Projektet var atypisk i forhold til vores normale proces. Vi var blot en mindre del af det samlede projekt, hvor vi sædvanligvis ofte står på toppen af pyramiden. Derfor har der været mange andre aktører i spil end os. Dette har både gjort processen mere langhåret, men har omvendt også givet os mere af det på brystet. Jobportalen blev implementeret af kommunens sædvanlige implementeringspartner, Oxygen Software, mens portalplatformen bygger på en kombination af content management systemet Sitecore og Stepstone, der har leveret rekrutteringsmotoren. Dette projekt har bevidnet, at på trods af at man til dagligt konkurrerer om samme kundegrundlag, så kan processen godt fungerer. Samarbejdet mellem os og Oxygen Software har været stærkt, ikke blot for vores egen læring, men i højere grad for Odense Kommune. Dette har helt klart været gavnligt for projektet, og skabt et helstøbt slutprodukt! Tak for hidtil godt samarbejde!

Den nye jobportal omfatter foruden rekrutteringsmodulet også omfattende information omkring Odense Kommune som arbejdsplads. I den forbindelse har vi sammen med Aakjærs skabt en ambassadørvideovisning, hvor jobansøgerne og brugerne generelt kan stille spørgsmål til udvalgte medarbejdere fra kommunen.

Du kan besøge Odense Kommunes nye jobportal på odense.dk/job.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar