fredag den 24. juli 2009

PRINCE2 giver bedre struktur

Som led i en optimering og strømlining af projektlederafdelingen i Skybrud.dk a/s har jeg kigget nærmere på PRINCE2 projektledelsesmetoden. Jeg stiftede første gang bekendtskab med PRINCE2 under mit kandidatstudie i IT, Kommunikation og Organisation (ITKO) ved Handelshøjskolen i Århus på vores projektledelseskursus. Dengang tillagde jeg ikke metoden den store betydning, da det var sparsomt hvor dybdegående vi blev introduceret til metoden. Men jo dybere jeg bevæger mig nu, desto mere inspirerende finder jeg metoden.

PRINCE2 er produktorienteret. Det enkelte projekt nedbrydes i en række produkter al efter ønsket detaljeringsniveau. Indtil nu har vi arbejdet aktivitetsorienteret, hvor estimeringen af projekterne, fastlæggelse af projektplan og den løbende projektledelse har været baseret på de aktiviteter som projektet indebærer - altså kort fortalt de design, programmerings og projektledelsesopgaver, som vores designere, udviklere og projektlederer udfører. Ved at vælge produktperspektivet giver dette meget bedre klarhed over hvad projektet skal ende ud med - et sædvanligt projekt ender jo ikke ud med et design, en programmeringsindsats og et projektledelsesforløb, men et corporate website, kampagnesite, kommuneportal, intranet eller lignende. PRINCE2 giver os derfor bedre muligheder for at styre projektet og afrapportere til kunden.

PRINCE2 tager desuden udgangspunkt i projektets Business Case. Dette betyder at for at PRINCE2 skal give effektiv projektledelse og i sidste ende sikre et bedre produkt, så skal vi afklare virksomhedens problemstilling og stille os kritisk for den - hver gang! Skal vi give den bedste rådgivning, skal vi også kende projektets karakter. Det er projektets Business Case, der skal være bannerføre for projektets fremdrift.

Metoden har en meget klart projektprocs, der er fordelt på fem processer: Opstart af projekt, projektetabling, styring af faser, afslutning af faser og afslutning af projekt. Herudover giver PRINCE2 en klar top-down projektorganisation. Dette giver en mere synlig organisation.

Afrapportering er med PRINCE2 også en hel ny verden - i det hele taget projektdokumentation. PRINCE2 omfatter et enormt dokumentationsapparat. Dette kan naturligvis skaleres, og dette gør vi da også fra projekt til projekt. Men som jeg ser formålet med projektdokumentationen, så er dette grundet i erfaringsopsamling og i at gøre tingene på samme måde på tværs af projekterne. Det gør det nemmere at se på tværs af projekter og det gør det nemmere at sammenligne deres resultater - dette gør også estimeringen nemmere, da vi generelt tyer meget til analogimetoden, når vi foretager vores indledende estimeringer.

PRINCE2 skal give os et mere strukturet arbejde med projektledelse og sikre bedre produktkvalitet.