søndag den 24. maj 2009

Nyt koncept for Bedst på Nettet

IT- og Telestyrelsen har lanceret et nyt koncept for Bedst på Nettet, der er den årlige kåring af de bedste offentlige hjemmesider. Her er ikke blot tale om nye retningslinjer, men i højere grad et paradigmeskifte. Konceptet er udvidet betragteligt idet, at en stor del af vurderingen nu er lagt på skuldrene af de offentilige institutioner. Konceptet bygger på screening og brugervurdering, som vi kender fra de tidligere år, men det nye består i, at institutionerne nu skal gennemføre en selvevaluering. Der er lagt op til, at hele 50% af vurderingen beror på denne selvvurdering.

Fokus i det nyt koncept er nytteværdien for borgerne ved, at benytte offentlige instutitionernes webløsninger. Derudover lægges der også vægt på, at institutionerne arbejder strategisk med web og, at dette er synlig gennem den organisatoriske struktur. Der er desuden lagt op til, at instutitionernes tilgang til web skal være mere forretningsorienteret end hidtil. Dette vil indgå eksplicit i vurderingen af de enkelte institutioner. Dette tolker jeg som om, at de offentlige institutioner i højere grad skal arbejde visionært med deres web og dermed skabe øget effektivisering.

IT- og Telestyrelsen har i højere grad i denne omgang valgt, at involvere institutionerne i fastlæggelsen af det nye koncept. Der er konceptet et oplæg og det bliver spændende, at følge den nærmeste fremtid, hvor interesserede er inviterede til at komme med kommentarer.

tirsdag den 12. maj 2009

Blog research

Så kom dagen, hvor skridtet blevet taget og jeg fik muligheden for teste blogging. Selvom jeg indtil videre har været tilbageholden med at blogge, da jeg er af den holdning, at blogging kun skal ske med et velovervejet formål, så må jeg også erkende, at få at kunne rådgive, må jeg også have det ind under huden. Derfor er mit formål med blogging, at lære og lege.