mandag den 21. september 2009

Odense Kommune får ny jobportal

Odense Kommune har netop lanceret ny jobportal for at forbedre tiltrækningen af arbejdskraft til kommune. Vi har ageret designbureau og foretaget det digitale design. Jobportalen er en del af et samlet employer branding-projekt initieret af kommunen. Formålet er at bekræfte nogle af de gode myter om kommunalt arbejde, og aflive de forkerte. Hertil er vores gode ven, Aakjærs, blevet hidkaldt til at agere primusmotor på det samlede projekt.

Projektet var atypisk i forhold til vores normale proces. Vi var blot en mindre del af det samlede projekt, hvor vi sædvanligvis ofte står på toppen af pyramiden. Derfor har der været mange andre aktører i spil end os. Dette har både gjort processen mere langhåret, men har omvendt også givet os mere af det på brystet. Jobportalen blev implementeret af kommunens sædvanlige implementeringspartner, Oxygen Software, mens portalplatformen bygger på en kombination af content management systemet Sitecore og Stepstone, der har leveret rekrutteringsmotoren. Dette projekt har bevidnet, at på trods af at man til dagligt konkurrerer om samme kundegrundlag, så kan processen godt fungerer. Samarbejdet mellem os og Oxygen Software har været stærkt, ikke blot for vores egen læring, men i højere grad for Odense Kommune. Dette har helt klart været gavnligt for projektet, og skabt et helstøbt slutprodukt! Tak for hidtil godt samarbejde!

Den nye jobportal omfatter foruden rekrutteringsmodulet også omfattende information omkring Odense Kommune som arbejdsplads. I den forbindelse har vi sammen med Aakjærs skabt en ambassadørvideovisning, hvor jobansøgerne og brugerne generelt kan stille spørgsmål til udvalgte medarbejdere fra kommunen.

Du kan besøge Odense Kommunes nye jobportal på odense.dk/job.

torsdag den 10. september 2009

Strategi for den indholdsdrevne hjemmeside

Den indholdsdrevne hjemmeside er kendetegnet ved at levere indhold i form af billeder, tekst og video til brugerne. En indholdsdreven hjemmeside kan for eksempel være nyhedssider, kommuneportaler og corporate websites, hvor fokus er på information og videndeling. Jeg oplever dog tit, at folk løber panden mod muren, når strategien skal lægges for den indholdsdrevne hjemmeside. Det er nemlig alt andet lige meget nemmere, at lægge strategi for den transaktionsdrevne hjemmeside, som er kendetegnet ved salg af produkter og tjenesteydelser gennem det elektroniske medie - for eksempel webshops. Fokus er jo salg - og samtidigt er kroner og øre er noget nemmere at måle på end det abstrakte indholdskoncept. Derfor kan det være en svær øvelse at beslutte hvad der er, man skal fokusere på, når man ikke tilbyder varer fra hjemmesiden, men tilbyder information.

Så hvad nu? Hvordan skal strategien lyde for den indholdsdrevne hjemmeside? Umiddelbart er der tre vigtige aspekter for strategien – 1) vækst i trafik, 2) loyalitet og 3) engagement.
Vækst i trafik tager udgangspunkt i at tiltrække brugere til hjemmesiden - altså opfordre brugerne til at besøge hjemmesiden. Men det er ikke nok at tiltrække dem, hjemmesidens indhold skal tilføre værdi i et sådant omfang, at brugerne returnerer af sig selv igen. Dette skaber loyaliteten. Ultimativ leder dette til engagement, hvorved brugerne konsumerer og bruger hjemmesidens indhold til at løfte en given opgave. For en kommuneportal kan det være at en borger bruger specifik information fra en given underside til at holde sig orienteret omkring lokalplaner. For den private virksomhed kan det være en forhandler, som holder sig orienteret omkring priser, for at kunne lægge sin avance og egne priser. Denne sekventielle tilgang, hvor man først søger at tiltrække brugerne, dernæst skabe loyalitet, så de kommer igen, for til sidst at engagere dem, er den traditionelle. Jeg anbefaler dog at vende rækkefølgen på hovedet!

Det er stadigvæk vigtigt, at skabe vækst i trafikken så, så mange brugere som muligt får adgang til indholdet. Det er egentligt ikke unikt for den indholdsdrevne hjemmeside, og er jo ligeså vigtigt for den transaktionsdrevne. Det er også vigtigt, at få dem til at returnere og engagere sig. MEN, når først brugerne har besøgt hjemmesiden er de mærket for livet - det er førstehåndsindtrykket der afgør om folk vender tilbage. Derfor er det vigtigt først at skabe en hjemmeside, som engagerer brugerne til at bruge indholdet. Dette skaber naturligt en loyalitet, der gør at folk returnerer til hjemmesiden, for at bruge indholdet igen. Når først hjemmesiden har det niveau, hvor brugerne er engagerede og loyale, så skal den brede skare af brugere tiltrækkes til hjemmesiden. Ellers er det lidt som at hælde vand i en si – den bliver aldrig fyldt op, da vandet løber gennem hullerne. Dine brugere kommer ind på hjemmesiden, men de bliver skuffede og finder måske ikke det de leder efter. Gør de ikke dette, engageres de ikke, og bliver slet ikke loyale.

Denne strategi kræver dog tålmodighed, for antallet af brugere vil være lavt qua den manglende vækst i antallet af nye brugere. Men tålmodigheden belønner sig i det lange løb. Jeg har desværre tit oplevet webmastere og ledere, både i det offentlige og private, der offentliggører nye hjemmesider uden at have skabt indhold, der engagerer. Dette gør at besøgstallet bliver en nedadgående kurve og hjemmesiden ultimativt dør. Hårdt, men sandt.
Derfor, fokusér på at skabe en hjemmeside, hvis indhold engagerer brugerne. Herefter opbygges loyaliteten helt af sig selv. Formår du at skabe dette, skal du tiltrække den bredde masse af brugere.